Makro: Propad HDP v 1Q táhly investice

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
České HDP v 1Q výrazně propadlo o 3,3 % q/q (+0,5 % q/q v 4Q) a meziročně bylo nižší o 2,0 % r/r (+2,0 % r/r v 4Q/19). Statistický úřad mírně zlepšil svůj předběžný odhad (-3,6 % q/q; -2,2 % r/r) z 15. května. Z hlediska poptávky byl pro HDP zásadní mohutný propad investic (příspěvek k r/r změně HDP -3,0 p.b.), který dál doplnil negativní vývoj u zahraničního obchodu (příspěvek -0,5 p.b.). Útraty domácností stagnovaly, výrazně HDP neovlivnily a jedinou výraznou růstovou položkou byly vládní výdaje (příspěvek 1,4 p.b.).

Výdaje domácností byly přes 3 roky  jedním z motorů růstu a v 1Q se tento motor vypnul. Výdaje domácností propadly o 2,0 % q/q a meziročně stagnovaly (0,0 % r/r). U fixních investic (-9,7 % q/q; -5,5 % r/r) došlo k nejhlubšímu propadu v historii (data od 1996), který byl asi dvojnásobný než na konci roku 2008. Propad dále prohloubilo výrazné rozpouštění zásob (příspěvek k HDP -1,7 p.b.). Jedinou růstovou položkou HDP v 1Q byly vládní výdaje (5,2 % q/q; 7,1 % r/r) kvůli mimořádným výdajů kolem Covid-19.

Pro letošní rok nadále čekáme propad HDP kolem 10 % a příští rok mírný růst kolem 3 %. Výsledky HDP nepřináší výrazné překvapení pro ČNB, která by měla sazby (0,25 %) držet v květnu beze změny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.