Makro: Ve 4Q došlo k mírnému oživení domácí poptávky

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
HDP ve 4Q/23 vzrostlo o 0,2 % q/q a meziroční pokles HDP se zmírnil na -0,2 % r/r (-0,8 % r/r ve 3Q/23). Na závěr roku došlo k oživení domácí poptávky (spotřeba domácností, investice). Zpomalení inflace se projevilo v obratu u spotřebitelské poptávky. Útraty domácností vzrostly o 0,5 % q/q a jejich meziroční pokles se zmírnil na -0,5 % r/r (-2,3 % r/r ve 3Q). Výdaje rostly napříč celým spektrem zboží a služeb, což podporuje předpoklad, že může jít o obrat trendu. Další oživení spotřebitelské poptávky by mělo letos táhnout ekonomický růst.

Pozitivní zprávou je nárůst investic (+1,1 % q/q; +4,7 % r/r), když v meziročním srovnání jsou hlavním tahounem vyšší investice firem do strojů a aut. Výsledky za 4Q negativně poznamenal hluboký propad zásob, který měl k růstu HDP negativní příspěvek masivních 6 procentních bodů. Naopak velmi pozitivní dopad na HDP měl nárůst přebytku v zahraničním obchodě (příspěvek +3,3 procentního bodu), hlavně kvůli výraznému propadu dovozů (-4,7 % r/r). Za celý rok 2023 domácí HDP pokleslo o 0,4 % (+2,4 % v roce 2022). Pro celý letošní rok čekáme mírný růst HDP (+1,2 %). Výsledky zatím nepřináší žádný nový impulz pro ČNB. Na dalším zasedání (20. března) očekáváme znova snížení sazeb o 50 bodů na 5,75 % (nyní 6,25 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.