Passerinvest: UniCredit Bank prodloužila nájemní smlouvu do r. 2033

1-minutové čtení
J&T specialista


Podle informací z tisku prodloužila UniCredit Bank nájemní smlouvu v budově Filadelfie v pražském BB Centru do r. 2033.

Podle informací z tisku prodloužila UniCredit Bank nájemní smlouvu v budově Filadelfie v pražském BB Centru do r. 2033. Smlouva měla původně skončit v r. 2027. Budova patří do kancelářských budov Passerinvest Group. UniCredit v budově sídlí od r. 2011 a podle našeho odhadu je největším nájemníkem Passerinvestu dle nájemní plochy i výnosů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.