Makro: Schodek veřejný rozpočtů vloni přesáhl 6 % HDP

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Statistický úřad zveřejnil výsledky veřejných rozpočtů za loňský rok. Celkový schodek veřejných rozpočtů dosáhl 348 mld. korun (-6,2 % HDP), a to hlavně kvůli schodku státního rozpočtu (-367 mld. korun). Jde o nejhlubší schodek veřejných rozpočtů (měřeno k HDP) od roku 2003. Celkové zadlužení veřejného rozpočtu se zvýšilo na 38,1 % HDP (30,3 % HDP v roce 2019). Zastavil se tak předchozí 6letý trend poklesu zadlužení veřejných financí a návrat na úrovně z přelomu let 2015/2016. V letošním roce by schodek rozpočtu měl dosáhnout úrovně 5 % HDP a zadlužení státu se dostat na 42 % HDP.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.