Makro: Silný vývoj maloobchodních tržeb v lednu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Maloobchodní tržby (bez prodejů aut) v lednu vzrostly o 4,7 % r/r, což překonalo očekávání (3,8 %). Sezónně očištěné tržby meziměsíčně vzrostly o 0,9 % m/m. Obecně data podle očekávání ukázala, že spotřebitelská poptávka zůstala na začátku roku velmi silná. Tržby obchodníků rostly v lednu u všech klíčových položek. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly opět přes 7 % r/r. Podobně silný výsledek můžeme očekávat ještě za únor, ovšem březnový výsledek už ponese stigma omezení, které přináší epidemie koronaviru.

Pro letošní rok jsme dosud očekávali růst kolem 4 %, ale poslední vývoj zvyšuje rizika na straně snížení odhadu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.