Hotovost portfolio manažerů stále blízko maxim, zájem o hodnotové akcie stoupá

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Tereza JalůvkováHotovost portfolio manažerů stále blízko maxim, zájem o hodnotové akcie stoupá
#Trendy#Akcie

Listopadový průzkum Bank of America, který pravidelně oslovuje téměř 300 největších portfolio manažerů z celého světa, ukázal, že hodnota hotovosti v portfoliích se drží na nejvyšší hodnotě za posledních 21 let. Konkrétně hotovost představuje 6,2 %, což je o jednu desetinu méně než v předcházejícím měsíci, nicméně stále daleko od dlouhodobého průměru 4,9 %.


K zajímavým výstupům pak patří i fakt, že 77 % oslovených se domnívá, že recese je na cestě a 77 % si také myslí, že v roce 2023 dojde ke snížení EPS v rámci S&P. To potvrdila i banka Goldman Sachs, která snížila výhled růstu zisků na rok 2023 ze 3 % na 0 %. Průzkum Bofa rovněž ukazuje, že sazby cílené Fedem jsou blízko svého vrcholu. Fed začal zvyšovat sazby v březnu letošního roku a celkem již přistoupil ke zvýšení šestkrát, tedy na každém zasedání bez přerušení.

V době rizika recese, geopolitické nejistoty a vysoké volatility na trzích investoři volí hodnotové akcie, jež mají defenzivní charakter. Obecně ovšem platí, že rizikem u hodnotových akcií je nízký výnos, tudíž akciím vybraným na základě hodnotové strategie svědčí prostředí nízkých úrokových sazeb. S růstem úrokových sazeb tak docházelo k tomu, že investoři raději investovali do peněžního trhu, který postupně nabízel vyšší a vyšší výnos s malým rizikem. K výprodejům na akciových trzích tak docházelo napříč bez ohledu na charakter akcie.

Aktuálně se však investoři začínají s postupně zhoršujícími se makroekonomickými ukazateli a na základě vyjádření některých představitelů Fedu domnívat, že cyklus zvyšování úrokových sazeb se blíží konci, a zřejmě i proto začínají někteří investovat zadrženou hotovost do hodnotových akcií. Preferovaným měříkem pro výběr akcií do portfolia, jak ukazuje mimo jiné průzkum, je totiž v této době vysoká kvalita společnosti, dividenda a nízká volatilita.

Zájem o akcie vybírané na základě hodnotové strategie, které mají defenzivní charakter, dokládá i následující graf. ETF zaměřené na růstové akcie z S&P se zkratkou IVE od září roste. Jak je též z grafu vidět, zástupci hodnotových akcií jsou soustředěni do indexu Dow Jones Industrial Average, zatímco růstové akcie, které reprezentuje ETF se zkratkou IWV, zůstávají nadále volatilní blízko svých střednědobých minim. Zástupcem růstových akcií může být i Nasdaq 100 Stock Index.

Ve prospěch hodnotových akcií ještě hovoří fakt, že jsou historicky relativně levné, zatímco některé růstové akcie mají stále vysoké EV/EBIDTA. V období růstu bývá vysoký násobek tolerován vzhledem k očekávanému růstu. Nicméně aktuálně dochází ke zpomalení růstu, nebo dokonce poklesu tržeb, a vysoké nacenění tak není tolerováno. Pokud se makroekonomické vyhlídky zlepší, lze očekávat, že růstové akcie opět budou v kurzu.

Nejznámějším hodnotovým investorem jsou Warren Buffett, Bill Ackman a Carl Icahn. Naopak růstové akcie propaguje Cathie Woodová.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.