Energo-Pro: Dokončení akvizice vodních elektráren ve Španělsku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Skupina Energo-Pro, která má dluhopisy obchodované na pražské burze, dokončila minulý týden avizovanou akvizici portfolia vodních elektráren o výkonu 167 MW.

Skupina Energo-Pro, která má dluhopisy obchodované na pražské burze, dokončila minulý týden avizovanou akvizici portfolia vodních elektráren o výkonu 167 MW. Konkrétně se jedná o 10 vodních elektráren ve Španělsku, dva závody na výrobu feroslitin a společnost, která plánuje postavit přečerpávací vodní elektrárnu o výkonu 400 MW. Akvírované výrobní zdroje v minulém roce vyprodukovaly 386 GWh elektřiny, dosáhly tržeb 285 mil. EUR a EBITDA 45 mil. EUR. Tržby Energo-Pro byly v minulém roce 1,7 mld. EUR a EBITDA 308 mil. EUR, jedná se tak o relativně významnou akvizici.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.