Energo-Pro: Fitch potvrdil rating na stupni “BB-“ se stabilním výhledem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Agentura Fitch potvrdila stávající rating Energo-Pro na stupni “BB-“ se stabilním výhledem. Potvrzení ratingu přichází po nedávných výrazných akvizicích vodních elektráren a dalších aktiv ve Španělsku a Turecku. Tyto akvizice podle agentury zlepšily finanční profil společnosti prostřednictvím nárůstu instalované kapacity elektráren o přibližně 50 % a také zvýšením podílu příjmů v zahraničních měnách, čímž se snižuje kurzové riziko plynoucí z rozdílného měnového profilu dluhu a příjmů. Jako negativní aspekt Fitch uvádí vyšší expozici vůči nestabilnímu tržnímu prostředí v Turecku, přesto vidí celkový dopad akvizic mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.