Gevorkyan překonal plán na zisku, očekává splnění ročního výhledu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Gevorkyan, výrobce kovových produktů metodou práškové metalurgie, reportovala své první hospodářské výsledky od vstupu na trh Start. V prvním pololetí roku vzrostly tržby o 8,5 % r/r na 27,15 mil. EUR, což bylo mírně (cca 3 %) nad plánem firmy. Díky růstu marže na 31,6 % z loňských 26,8 % rostl zisk před odpisy EBITDA ještě rychleji, a to o 28,1 % na 8,58 mil. EUR, v souladu s plánem managementu. Lépe se vyvíjela finanční úroveň, a společnost díky tomu zvýšila zisk před zdaněním meziročně o 28,6 % na 3,34 mil. EUR, což bylo téměř o polovinu nad výsledkem plánovaným vedením společnosti. To uvedlo, že díky vývoji v první polovině roku očekává splnění celoročního plánu, přičemž ve druhé polovině roku by mělo dojít k další akceleraci růstu. Gevorkyan také informoval, že nová výrobní hala je nyní těsně před dokončením, zatímco probíhá přestavba skladu materiálu. Díky smluvní fixaci společnost není ovlivněna rostoucími cenami elektrické energie ani pohonných hmot. Po spuštění vlastního generátoru dusíku pak není závislá na jeho externích odběrech. Splnění pololetního plánu na zisk nad plánem a potvrzení ročních cílů hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.