Avast potvrdil mezitímní dividendu podmíněnou datem fúze

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Avast oznámil, že za první polovinu roku vyplatí mezitímní dividendu ve výši 0,048 USD/akcie, pokud fúze s NortonLifeLock nebude dokončena do 11. 8.  2022. Oznámení je v souladu s loňskou dohodou o fúzi mezi oběma společnostmi. Podotýkáme, že výplata mezitímní dividendy nesnižuje cenu, kterou NortonLifeLock vyplatí akcionářům Avastu v případě dokončení fúze. Oznámená dividenda představuje na roční bázi hrubý dividendový výnos 1,6 %. V případě splnění uvedené podmínky bude dividenda vyplacena 12. 8., a to držitelům akcií Avastu k rozhodnému dni 22. 7. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.