Makro: Propad předstihových ukazatelů v průmyslu na 17měsíční minimum

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za duben očekávaně oslabil na 54,4 bodů (54,7 b. v březnu), což je nejslabší úroveň od listopadu 2020. Průmyslové firmy drobně zhoršily hodnocení situace u produkce, naopak u nových zakázek hodnocení kleslo na nejslabší úrovně od léta 2020. Firmy uvedly, že válka na Ukrajině přinesla výrazné zdražení široké palety vstupů (energie, kovy, obalové materiály) a zhoršila výpadky v dodavatelských řetězcích. Na druhou stranu firmy naznačují, že se jim daří přenášet vyšší ceny vstupů na své zákazníky. I přes drobný pokles indexu PMI firmy ukázaly zlepšený výhled pro další období a celkové vyznění je smíšené. Celkově hranice 50 bodů u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50) a růstu (nad 50).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.