Schválen schodek rozpočtu pro příští rok v prvním čtením

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Poslanecká sněmovna ve středu schválila v prvním čtení základní rámec státního rozpočtu pro příští rok. Schodek rozpočtu by měl dosáhnout 320 mld. korun (cca 5,6 % HDP) při příjmech 1488 mld. korun a výdajích 1808 mld. korun. K úplnému přijetí rozpočtu je nutné schválení ve 3 čteních. Na letošní rok byl po úpravách schválen rozpočet se schodkem 500 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.