PFNonwovens vytěsní minoritní akcionáře

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. PFNonwovens (PFN) oznámilo, že hlavní akcionář PFN Holding nakoupil další akcie PFNonwovens s tím, že po vypořádání překročí hranici 90 %. V rámci tohoto překročení následně podá žádost u ČNB o udělení souhlasu s vytěsněním minorit. Navrhované protiplnění minoritám bude navrženo na 719,5 Kč za akcii, tedy 7,3 % nad páteční závěrečnou cenou 670 Kč. Očekáváme, že trh nebude spokojen s navrhovanou cenou vytěsnění, která je výrazně níže než naše aktuální roční cílová cena 899 Kč a současně výrazně níže než poslední dobrovolná nabídka akcionářům ve výši 1010 Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.