Míra inflace v červenci propadla na 8,8 %

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Míra inflace v červenci propadla na 8,8 %
#Trendy#Ekonomika

V červenci meziroční míra inflace očekávaně výrazně propadla, když klesla na 8,8 % r/r (9,7 % r/r v červnu, 11,1 % r/r v květnu), což je nejnižší hodnota od prosince 2021. Za poklesem míry inflace stál hlavně vliv bazického efektu, tj. současné ceny se srovnávají se zvýšenou základnou loňského roku. Jinými slovy, ze statistiky vypadává předchozí nákladový šok.Pokračující stabilizace cenového vývoje

Celkový obrázek vývoje domácí inflace se nemění. Postupně se projevuje předchozí pokles cen komodit a cenový vývoj se v ekonomice vrací k normálu. Relativně zvýšený ještě zůstává růst cen služeb (+1,6 % m/m), kde se projevil sezónní růst cen dovolených (+23 % m/m) se začátkem letní sezóny.

V souhrnu vůči červnu spotřebitelské ceny v průměru vzrostly o 0,5 % m/m, což je výrazně méně než loňský rekordní nárůst (+1,3 % m/m), a pomalu se blíží dlouhodobému průměru pro červenec (0,3 %). V červenci po 8 měsících nepřetržitého poklesu vzrostly ceny pohonných hmot (+1,8 % m/m). Naopak výrazně poklesly ceny potravin (-0,8 % m/m).


Bazický efekt u cen potravin a energií

Celková míra inflace poklesla v červenci o 0,9 procentního bodu (z 9,7 % na 8,8 %), ale tato změna jde pouze na vrub 2 faktorům – potraviny a ceny bydlení. Ceny potravin (-0,8 % m/m) letos klesly přes řadu položek (ovoce, zelenina, pečivo), přitom před rokem výrazně vzrostly (+1,5 % m/m v červenci 2022). Tempo meziročního růstu následně dál výrazně kleslo (9,5 % r/r vs. 12,0 % r/r v červnu). Podobný vývoj se týkal i cen bydlení, kde letos klesly ceny plynu (-1,8 % m/m), následně v meziročním srovnání pokleslo tempo růstu (13,2 % r/r vs. 14,4 % r/r v červnu). Příspěvek ostatních položek k celkové inflaci zůstal relativně stejný.


Pokles míry inflace se do konce roku zastaví

Cenový vývoj se u řady položek stabilizoval, ale celkový růst cen je pořád mírně nadprůměrný. Pokles míry inflace kvůli bazickému efektu se z velké části již vyčerpal, když inflace propadla z téměř 18 % v lednu pod 9 procent v červenci. Vzhledem k vlivu cen energií by v druhé polovině roku inflace měla kolísat v pásmu kolem 8 %, tj. dál už by výrazně neměla klesat. Celoroční průměrná inflace by měla letos dosáhnout 11 % (15,1 % v roce 2021), když na konci roku bude meziroční inflace kolem 8 procent.

Nadále očekáváme, že ČNB po zbytek roku ponechá úrokové sazby beze změny (7,00 %) a ke snižování sazeb přistoupí až v příštím roce. Hlavním proinflačním rizikem zůstává plošný růst mezd a ukotvenost inflačního očekávání. ČNB naznačuje, že vyčká s uvolněním měnové politiky, až se na začátku příštího roku potvrdí trend návratu inflace k nízkým hodnotám (2-3 %). Navíc poslední oslabení koruny má podobný dopad, jako snížení sazeb o čtvrt procentního bodu.

Koruna k euru na výsledky inflace výrazně nereagovala a dál se obchodovala poblíž 24,27 CZK/EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.