ČEZ: Informace z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ včera pořádal konferenční hovor k výsledkům za druhý kvartál, kde mimo jiné zaznělo:

  • Společnost GasNet, o kterou má ČEZ zájem, považuje management za relativně bezpečnou investici vzhledem k tomu, že se jedná o regulovaný business. Zároveň z provozování distribuce elektřiny i plynu mohou plynout některé synergie.
  • Ohledně transformace společnosti na úrovni akcionářské struktury zatím vláda neudělala žádný krok a management neočekává, že by se něco stalo v průběhu léta.

Celkově nezazněly žádné nové informace. Hlavní témata s případným výrazným dopadem na akcie společnosti zůstávají nadále odkup výrobních zdrojů ze strany státu a diskutované zrušení daně z mimořádných zisků od příštího roku. Nicméně rozhodnutí o obou jsou v rukou vlády, a nikoliv v rukou managementu společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.