Sazka Group: Regulátor zakázal prodej loterií v maloobchodní síti

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Italský regulátor loterijního trhu zakázal od začátku dubna fyzický prodej loterijních her prostřednictvím maloobchodní sítě.

Italský regulátor loterijního trhu zakázal od začátku dubna fyzický prodej loterijních her prostřednictvím maloobchodní sítě. Lottoitalia, v které má Sazka Group 32,5% podíl, tak v současné době poskytuje své služby pouze prostřednictvím internetu. Prodeje byly v souvislosti s pandemií již výrazně nižší již před tímto zákazem. Krátkodobý dopad bude sice významný, nicméně očekáváme rychlé oživení po uvolnění současných opatření.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.