Komerční banka zítra zveřejní čísla za 2Q

2-minutové čtení
J&T specialistaKomerční banka (KB) zveřejní zítra ráno výsledky za 2Q 2018. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 382 mil. Kč (-6 % r/r). Čisté úrokové výnosy očekáváme vyšší o 4 %, k čemuž kromě růstu úvěrů přispívá stabilizace čisté úrokové marže. Výnosy z poplatků by měly meziročně klesnout o více jak 2 %, což je především kvůli vysoké srovnávací základně ve 2Q 2017. Na straně provozních nákladů pokračuje rychlý růst mzdových nákladů (oček. +4 % r/r), ostatní administrativní náklady naopak očekáváme mírně nižší (-3 % r/r). Je možné, že se ve výkazech za 2Q objeví také mimořádné náklady související s uzavíráním poboček, nicméně v naší projekci s nimi nepočítáme. Opravné položky by měly zůstat na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu příznivému ekonomickému vývoji. Již 5 čtvrtletí v řadě bylo rozpouštění opravných položek vyšší než jejich tvorba. Je tak možné, že podobné pozitivní překvapení bude i tentokrát, v naší projekci nicméně počítáme s opravnými položkami -100 mil. Kč.

Neočekáváme, že by výsledky přinesly nějaké výraznější kurzotvorné zprávy. Akcie se poslední měsíc stabilizovaly v poměrně úzkém pásmu 935 – 955 Kč, což podle našeho názoru odpovídá i fundamentu banky.

Kons., IFRS (mil. Kč)2Q18e2Q17r/r
Provozní výnosy7 7247 806-1%
  Čistý úrokový výnos5 3795 1964%
  Poplatky & provize1 5751 610-2%
  Výnosy z fin. operací710941-25%
Provozní náklady-3 450-3 3633%
Provozní zisk4 2744 443-4%
  Opravné položky-10012-933%
Čistý zisk3 3823 614-6%

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.