PMČR: Změna na postu generálního ředitele

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Philip Morris ČR oznámil, že dosavadní generální ředitel Arpad Konye bude od 1. 10. 2019 na svém postu vystřídán Andreou Gontkovičovou. Paní Gontkovičová ve společnosti pracuje již 22 let na různých pozicích včetně například postu ředitelky obchodního rozvoje. Současně s pozicí generálního ředitele se stane i předsedkyní představenstva. Výměnu generálního ředitele PMČR vnímáme neutrálně vzhledem k tomu, že k podobným obměnám v rámci skupiny PMI dochází pravidelně a vliv na působení společnosti je minimální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.