Moneta: Valná hromada znovu zvolila Miroslava Singera do dozorčí rady

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Včerejší valná hromada akcionářů schválila všechny navrhované body programu včetně znovuzvolení Miroslava Singera do dozorčí rady. Petrus Advisers, který drží přes 5 % akcií, tak neuspěl s protinávrhem na zvolení jiného nezávislého kandidáta. Pro Miroslava Singera hlasovali držitelé 81,8 % akcií registrovaných k účasti na VH včetně Tanemo. K účasti na valné hromadě se zaregistrovalo 63,3 % z celkového počtu akcií, 28,37% podíl Tanemo tak představoval přibližně 45 % přítomných hlasů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.