DIP je šance i pro firmy. Příspěvek může být cenným benefitem

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceDIP je šance i pro firmy. Příspěvek může být cenným benefitem
#dip#Cíle#Trendy

Dlouhodobý investiční produkt nabízí zaměstnancům možnost odepsat si z daní až 48 tisíc korun ročně. Navíc mohou dostat až 50 tisíc korun na další investice od svých zaměstnavatelů. Pro ně se tak může právě DIP stát novým benefitem, který budou zaměstnancům nabízet.

„Naše zkušenost ukazuje, že o to mají zájem všichni, i mladí lidé, kteří k nám nastupují,“ říká Eva Vinšová, šéfka HR oddělení skupiny J&T, která svým zaměstnancům umožňuje v rámci programu J&T 60 investovat v režimu připomínajícím právě DIP. „Chceme zaměstnavatelům nabídnout možnost využít našich zkušeností a expertizy,“ dodává Business Development Director J&T Banky Pavel Němec.


Češi se učí investovat

Češi se konečně začínají učit investovat. Napomůže tomu takzvaný dlouhodobý investiční produkt, kterým se lidé mohou sami připravovat na starobní důchod. Využít přitom mohou možnosti odepsat si až 48 tisíc korun z daňového základu ročně. Pro mnohé může být ještě zajímavější fakt, že zaměstnavatel může svým zaměstnancům dát až 50 tisíc korun ročně na další investice.

„My jsme podobný produkt spustili pro vlastní zaměstnance již před více než dvěma lety. Mohou tak prostřednictvím J&T 60 investovat do všech možných produktů s tím, že J&T jim na investice dá stejnou částku, a to až do 20 tisíc korun ročně,“ říká šéfka HR J&T Eva Vinšová.

„Ke spuštění nás vedly neustálé dotazy na příspěvky do penzijního připojištění. To jsme ale nemohli pustit, jde to proti našemu přesvědčení. Tedy poptávku po zajištění zabezpečení na stáří jsme vyřešili vlastním produktem J&T, který umožňuje lidem investovat dle vlastního uvážení a možností. Produkt podporujeme aktivní komunikací, zaměstnancům nabízíme semináře a investiční snídaně, na kterých jim vysvětlujeme, jak svět investic funguje a ukazujeme, že přímé investice jsou v dlouhodobém horizontu mnohem výhodnější. K dispozici mají také tým privátních bankéřů, se kterými mohou řešit už konkrétní dotazy," dodává Vinšová.


Investují všichni

Zkušenost J&T ukazuje, že s růstem investiční gramotnosti roste i ochota investovat. Součástí projektu tak není jen možnost nákupu samotných produktů a benefit v podobě příspěvku zaměstnavatele, ale také možnost získávat nové informace z trhů a konzultace přímo s bankéři. Výsledek? V současnosti do J&T 60 investují téměř dvě třetiny zaměstnanců skupiny.

„Investiční produkt J&T 60 oslovil všechny skupiny zaměstnanců od administrativy přes specialisty po vrcholový management. Velmi podobně je tomu i u věkového rozložení. Mladých do 30 let s námi investuje třetina, u těch starších nad 30 let je to více než polovina, a těch nad 50 jsou to dokonce více než tři pětiny. Možnost investovat do J&T 60 nabízíme hned po zkušební lhůtě a vidíme, že o tento benefit je ohromný zájem právě i mezi nováčky, kteří nám na pravidelných hodnoceních tento produkt vypichují. Není to však jen doména nováčků, produkt si zřizují i ti, kteří jsou s námi už dlouho,“ vysvětluje Vinšová.

Zajímavé přitom je, že ačkoli všichni dostávají stejné informace, ženy častěji investují do fondů, muži naopak do akcií. Ukazuje se tak, že averze vůči riziku je obdobná jako v obecné populaci.


Milionáři za dvacet let

Ve firmách bude nyní nastávat boj o to, kam budou zaměstnavatelé posílat své příspěvky. Doposud měli možnost přispívat zejména na penzijní připojištění, v mnohem menší míře na životní pojištění. Nyní tyto možnosti nabídne i DIP. Ten by přitom podle historických dat měl být pro zaměstnance nejvýhodnější.

„Penzijní připojištění i životní pojištění nabízejí minimální výnosy, které i v dobách nízké inflace tuto inflaci stěží pokryly. Naopak dlouhodobá data ukazují, že investice do finančních produktů mohou nést v průměru sedm procent ročně. Kdo tedy začne investovat ve 25 letech a měsíčně by investoval čtyři tisíce, aby dosáhl na maximální daňový odpočet, v 65 letech bude mít více než deset milionů korun. Zajímavý je případ člověka, který začne ve 25 letech a skončí v 35 letech, ale zároveň tam ty peníze nechá pracovat. V 65 letech bude mít více než pět milionů korun,“ vypočítává Business Development Director J&T Pavel Němec.

Pokud by zaměstnavatel přispěl maximální státem podporovanou částkou, jednalo by se přitom o ještě mnohem vyšší částky.

Připravit se finančně na dobu, až člověk vstoupí do penze, je přitom podle ekonomů zcela nutné. Vychází to zejména z demografického vývoje, který jasně naznačuje růst seniorů pobírajících penzi a naopak pokles lidí v produktivním věku, kteří budou svými odvody průběžný systém financovat. Zatímco v současnosti představuje průměrná penze zhruba 45 procent průměrné hrubé mzdy, v budoucnu se tyto nůžky budou značně rozevírat.


Nabídnout know-how

J&T proto chce své zkušenosti nabízet i dalším zaměstnavatelům. Ukazuje se, že podobný benefit může v následujících letech být zcela zásadní pro udržení těch nejlepších zaměstnanců, kterých je na pracovním trhu stále nedostatek. J&T jim přitom může nabídnout konzultace s bankéři, kteří nejsou odkázáni na provize z prodaných produktů. Může také uspořádat školení pro celé firmy o tom, jak vlastně investice fungují, jaké produkty jsou na trhu či jak lze možností kapitálových trhů využít na maximum.

„Smysl to má zejména pro firmy s desítkami až stovkami zaměstnanců, ty by to měly zvážit. Samozřejmě to předpokládá finančně zdravou firmu, která má dostatečné cash flow, aby si to mohla dovolit. Určitě takových firem bude spousta, zejména v sektoru IT, energetice, mezi mobilními operátory a v řadě dalších oblastí. Kromě spokojenějších zaměstnanců tím mohou přispět i k budování finančně gramotnější a sebejistější společnosti,“ uzavírá Pavel Němec.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.