Kofola: Očekáváme pokles zisku EBITDA za r. 2022, splnění výhledu na dolní hranici

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Kofola ČeskoSlovensko zveřejní vybrané předběžné hospodářské výsledky za r. 2022 dnes po zavření trhu. Očekáváme, že společnost podobně jako loni zveřejní tržby, zisk EBITDA a jeho marži. Kofola loni opakovaně zdražovala své výrobky a naposledy očekávala, že za celý rok zvýší tržby o 19 % r/r, z toho o 12 % cenami a o 7 % objemem dodaným na trh. Naše očekávání je v souladu s tímto odhadem a očekáváme za celý rok tržby 7,86 mld. Kč, o 18,5 % vyšší než předloni. Prudká nákladová inflace ale způsobila během 2. a 3. čtvrtletí propad EBITDA marže zhruba o 5 proc. bodů, když na vině byl především růst cen plastů, cukrů, energií a logistických nákladů. (Za 9M klesla marže z 19,7 % na 14,5 % meziročně.) Firma za prvních 9 měsíců vytvořila zisk EBITDA 880 mil. Kč, přičemž jí chybělo minimálně 200 mil. Kč k dosažení ročního cíleného intervalu 1,08 – 1,115 mld. Kč. K dosažení tohoto výsledku podle nás pomohla redukce marketingových a administrativních nákladů a také fakt, že firma mohla na rozdíl od 4Q21 již plně dodávat do restaurací a hotelů. Proto očekáváme naplnění cíle managementu a za celý rok predikujeme zisk EBITDA 1,086 mld. Kč.

Očekáváme, že management společnosti poskytne kromě čísel krátký komentář k současnému vývoji a rovněž odhad vývoje tržeb a zisku EBITDA v letošním roce. Domníváme se, že nákladové tlaky ještě pro Kofolu neskončily, neboť letošní nasmlouvaná cena cukrů by měla být podle posledního konf. hovoru zhruba dvojnásobná oproti r. 2022 (1000 vs. 500 EUR/t). Pro letošní rok proto očekáváme setrvání zisku EBITDA těsně nad hranicí 1 mld. Kč, konkrétně výsledek 1,057 mld. Kč (-2,7 % r/r). Komentář k výhledu bude podle nás určující pro reakci akcií. Pokud společnost odhadne letošní zisk EBITDA mírně nad hranicí 1 mld. Kč, konkrétně 1,0 – 1,15 mld. Kč, půjde podle nás o vývoj již očekávaný trhem. Jakákoli zmínka, že by zisk EBITDA mohl klesnout i pod hranici 1 mld. Kč (nad níž se udržel i během pandemie), by však podle nás mohla vést k obnovenému negativnímu tlaku na akcie ze současných úrovní.

 

mil. Kče2022 J&Tr/r2021
Tržby7 863,918,5%6636,2
Upr. EBITDA1 085,8-3,7%1 128,1
EBITDA marže13,8%-3,2 p.b.17,0%

Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; měřítka zisku upravena o jednorázové položky

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.