Primoco získalo emisí 90,5 mil. Kč, ode dneška se opět obchoduje

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV dle svého oznámení v sekundárním úpisu akcií vybral 90,5 mil. Kč. Společnost za obě kola nabídky upsala 364 200 nových akcií, tj. přes polovinu z maximálního nabízeného počtu 655 300 akcií. V prvním kole Primoco nabízelo stávajícím investorům akcie za 240 Kč/ks, zatímco ve druhém kole nabízelo veřejně akcie za 260 – 360 Kč/ks. Odhadujeme dle celkového výnosu emise, že ve druhém kole byly akcie upisovány na spodním pásmu 260 Kč/akcie, tj. s poměrně významným diskontem 27 % k poslední tržní ceně 358 Kč. Podle oznámení společnosti má nyní Primoco zhruba 400 akcionářů (4krát více než před úpisem), z nichž většinu tvoří individuální investoři z ČR a zahraničí, ale patří mezi ně i čtyři institucionální investoři. Free float, tj. podíl volně obchodovaných akcií, se zvýšil z 6,2 % na 13,1 %. S akciemi Primoco UAV se dnes opět začne obchodovat na trhu Start pražské burzy.    


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.