Sazka Group zveřejnila solidní čísla za 3Q20

2-minutové čtení
J&T specialista


Sazka Group (SG) včera zveřejnila výsledky hospodaření za 3Q 2020. Meziroční srovnání je výrazně ovlivněno rakouskou CASAG, kterou SG poprvé plně konsolidovala.

Sazka Group (SG) včera zveřejnila výsledky hospodaření za 3Q 2020. Meziroční srovnání je výrazně ovlivněno rakouskou CASAG, kterou SG poprvé plně konsolidovala. Hrubé výhry meziročně vzrostly o 66 % na 769 mil. EUR (+1 % po očištění o CASAG), provozní zisk EBITDA o 37 % r/r na 197 mil. EUR (+6 % po očištění) a čistý zisk poklesl o 33 % na 48 mil. EUR. Po očištění o vytvořenou rezervu související s CASAG by čistý zisk byl o 3 % vyšší r/r. Po uvolnění restrikcí se aktivita klientů a hospodaření společnosti rychle vrátily poblíž předcovidových úrovní u většiny segmentů a zároveň přetrvává silný zájem o online produkty. Dopad současné druhé vlny pandemie bude záviset na délce trvání a charakteru restrikcí. Prozatím je situace oproti jarní vlně výrazně příznivější převážně v tom, že na rozdíl od první vlny zůstává prodej loterie v Itálii bez výraznějších omezení. Poměr čistého zadlužení společnosti na pro-rata bázi (podle ekonomických podílů) bylo na konci září na úrovni 3,2x, výrazně pod hranicí stanovenou kovenanty vydaných dluhopisů (4,7x).

Zveřejněná čísla potvrzují, že se klienti po zrušení restrikcí rychle vrací a dopady pandemie do hospodaření by tak měly být jen krátkodobé. Společnost zároveň zůstává v relativně komfortní pozici z pohledu zadlužení a plnění kovenantů a nedávno oznámená strategická spolupráce s významnou mezinárodní investiční skupinou Apollo také posiluje naši důvěru v dlouhodobou stabilitu SG.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.