Třetina Čechů lituje, že neinvestovala, když mohla

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceTřetina Čechů lituje, že neinvestovala, když mohla
#Cíle#Trendy

Více než třetina dospělé populace (35 %) si uvědomuje, že měla investovat své přebytečné prostředky, když mohla, ale neudělala to. Hlavní bariérou v investování pro ně zůstává obava ze souvisejících rizik. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR) již podruhé provedla agentura Perfect Crowd.


Podíl respondentů, kteří aktuálně investují, stoupl v meziročním srovnání o 2 % na 39 %, což je velmi pozvolný vzestup. Češi zůstávají nadále velmi opatrní. Velký potenciál lze však nicméně spatřovat v mladé generaci, která uvádí, že sice zatím nemá s investováním zkušenosti, ale zvažuje s investováním začít (35 % respondentů ve věku 18–26 let).

Obecně investují především muži, lidé s vyššími příjmy a lidé s vyšším vzděláním. Muže na investicích může lákat i jistá míra rizika. Ženy se typicky spíše věnují spoření než investování. Podle očekávání investují lidé s vyššími příjmy, které generují dostatečné úspory důležité k investování. S investicemi mají větší zkušenost vzdělaní lidé, což je částečně způsobeno vyššími příjmy, nicméně vzdělanější lidé disponují i vyšší finanční gramotností.


Proč investujeme a proč ne?

Pro většinu investujících respondentů (51 %) je důvodem k investování jednoduše zhodnocení volných finančních prostředků a hlavním spouštěčem zájmu o investice jsou logicky peníze navíc. Nemá smysl se zabývat investicemi, pokud není co investovat. Zároveň ale řada respondentů sice má dostatek volných prostředků, a přesto neinvestuje – celých 35 % dospělé populace uvádí, že litují, že neinvestovali své přebytečné prostředky, když mohli.

Celých 41 % respondentů uvádí jako investiční cíl zajištění se na stáří a 35 % udržení aktivního životního stylu i ve vyšším věku. Uvědomují si, že stát se o nás v důchodu nepostará a je to na nich, aby se zasadili o udržení životní úrovně i v důchodu.

„Posun v investování k zajištění na důchod očekáváme také se zavedením Dlouhodobého penzijního produktu, který nově umožňuje využít u dlouhodobého investování daňových výhod stejně jako dosud u životního pojištění a penzijního spoření,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR.

Velká část lidí má z investování stále strach. Peníze navíc jsou sice základní podmínkou pro investování, ale ani generování dostatečných úspor nemusí vést k tomu, že respondenti investují – nedostatek prostředků je v pořadí až třetí bariérou (30 %). Ve skutečnosti se respondenti hlavně bojí podvodů (43 %) a investičního rizika (42 %). Obava z podvodů meziročně stoupla o celých 10 %, čemuž napomohly i medializované kauzy podvodných fondů.


Jak eliminovat rizika? Vzdělávat se

Je to velký paradox. Lidé se bojí investovat a přitom přibližně 60 % respondentů nevěnuje svým úsporám a investicím ani hodinu svého času za měsíc. „Je patrné, že jsme se stále nenaučili se investicemi kontinuálně zabývat. A protože se nezajímáme a nevzděláváme, roztáčí se tak bludný kruh nedůvěry: o investice se nezajímáme, proto jim nerozumíme a snadno tak naletíme podvodníkům. A naše nechuť k investicím se ještě prohloubí,“ upozorňuje Martin Řezáč, předseda AKAT ČR.


Vztahy jako dobrá i špatná investice

Průzkum přinesl i další zjištění týkající se investování. Celých 29 % respondentů se v průzkumu shodlo, že nejlepší investicí v jejich životě byla ta do nemovitosti. Dalších 17 % uvedlo jako nejlepší investici rodinu, vztahy a děti. Nejhorší investicí z nabídnutých jsou pak naopak vztahy, které zkrachovaly.

Výběr životního partnera se tak překvapivě ukazuje být zásadním investičním rozhodnutím. Češi, podobně jako jiné evropské kultury, mají námluvy spojené se spontaneitou, romantikou a silnými city. Jsou tak nadále náchylní k tomu, že nejlepší a nejhorší životní investice budou právě ty do vztahů.

Více než čtvrtina si žádnou dobrou investici sama od sebe nevybaví, což odráží fakt, že Češi si ještě ne zcela zvykli investovat.


Jak začít aneb Investiční desatero J&T


1. Myslete na sebe

Důchodový systém vám do budoucna bohužel dostatečný příjem nezajistí. Nepříznivý demografický vývoj zatěžuje systém stále více. Čím větší příjem v současné době máte, tím větší propast mezi současností a budoucností vás čeká. S průměrnou mzdou se s nástupem do důchodu příjem sníží o polovinu. Pro toho, kdo vydělává trojnásobek průměrné mzdy, klesne příjem až o 70 %. Vlastní osud tak máte ve svých rukou.


2. Stanovte si své cíle a držte se jich

Pečlivé plánování a jednání na základě předem promyšlené strategie vám pomůže vyhnout se spontánním chybám. Řídit se emocemi může být ve světě investování nebezpečné. Vědecká oblast věnující se vlivu lidských emocí na chování investorů (tzv. behaviorální finance) jednoznačně prokázala celou řadu typických vzorů chování, která na investiční portfolia působí negativně. Bez dlouhodobého plánu tedy bude investiční rozhodování nekoncepční a pravděpodobně nepovede k vysněnému cíli.


3. Myslete dlouhodobě

S časem pracuje efekt složeného úročení. Jeho princip spočívá v opakovaném zhodnocování dříve dosažených výnosů. Jinými slovy, výnosy minulého období jsou opět úročeny. Při stejném procentuálním výnosu tak vyděláváte stále vyšší částky. Navíc čas vyhlazuje cykly. Krátkodobě je vývoj na finančních trzích cyklický, v dlouhodobém rostoucí. Střídání fází expanze a recese je přirozenou součástí investičního světa.


4. Buďte přístupni novým řešením

Nejen v investičním rozhodování, ale také v běžném životě máme tendenci držet se toho, co známe, a k vykročení mimo komfortní zónu musíme často překonat jistou bariéru. Lidskou averzi k neznámému vysvětluje například předsudek familiarity. V rozhodování preferujeme stávající stav před změnou nebo známé před neznámým. Pociťujeme nejistotu, když máme zkusit něco nového, a připravujeme se tím často o příležitost získat nové a lepší. Příkladem je opakovaná volba stejného jídla v restauraci. Investiční svět přitom nabízí pestrou škálu chutí.


5. Buďte realisty

Investiční portfolio musíme stavět na realistických očekáváních v rovině výnosové i rizikové. Kdo chce uspět dlouhodobě, nesmí ztratit pevnou půdu pod nohama. Očekávání trvalého, nepřetržitého a bezrizikového růstu dvouciferným tempem může skončit zklamáním. Při investování vždy platí, že s růstem potenciálního výnosu roste také riziko.


6. Dívejte se na svůj majetek ze všech úhlů pohledu

Dle definice je symfonie cyklickou hudební formou, komponovanou pro větší počet nástrojů. Řadí se k nejnáročnějším hudebním útvarům, a proto je právem nazývána perlou a vrcholem v oboru skladatelského umění. Na investice lze také nahlížet hudební optikou. V investičním portfoliu hraje každý nástroj svou nezaměnitelnou roli a v návaznosti na ekonomické cykly více či méně zaznívá jeho význam.


7. Přiměřeně rozdělujte

Smysluplným rozložením investic získáváme likvidnější, stabilnější a dlouhodobě výnosné portfolio. Diverzifikace má svá pravidla, neznamená nahodilé rozprostření investic. Základem je rozdělit investiční majetek do tříd aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti, alternativní investice). Následně je možné zvažovat různé sektory, regiony, segmenty ekonomiky, odvětví apod.


8. Sledujte vývoj a strukturu svého majetku

Analýza dat je přirozenou součástí každého úspěšného řízení. Zajišťuje nám komfort při řešení situací v podobě relevantních informací. Řízení portfolií není výjimkou. Život je plný změn. Naše strategické cíle se mohou postupem času měnit a naše portfolio by mělo tyto změny reflektovat.  Správa majetku nekončí sestavením investiční strategie a složením portfolia.


9. Využijte služeb profesionálů

Profesionál dokáže objektivně zhodnotit přidanou hodnotu investice s ohledem na vaše specifické požadavky. Poskytne vám jiný úhel pohledu, který je nedocenitelný zejména v situacích, kdy je investiční rozhodování pod tlakem emocí. Investiční řešení hledá za každých okolností společně s vámi.


10. Vzdělávejte se

Vzdělávání znamená pro každého něco jiného a jeho možnosti jsou prakticky neomezené. Forma, způsob i průběh rozšiřování obzorů je individuální záležitostí. Důležité ale je začít se vzdělávat. Česká společnost však v tomto ohledu vykazuje ještě poměrně velké rezervy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.