Roman Koděra: Pro pravidelné investování platí „Čím déle, tím lepší výnos“

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceRoman Koděra: Pro pravidelné investování platí „Čím déle, tím lepší výnos“
#Trendy#Starosti

Řešit například vstup do penze, ale i jiné životní situace, lze především díky investicím. Investovat je možné jednorázově velkou částku. Úskalím je nevyzpytatelnost trhů, jejichž vývoj nelze přesně predikovat. „Pravidelné investice pomáhají zhodnocovat prostředky lépe, protože využíváte dlouhého času, který hraje pro vás. Pravidelnost navíc pomáhá vyvážit i propady na finančních trzích,“ vysvětluje zástupce ředitele privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.

Porazit inflaci. To je cíl většiny investorů, kteří se pokouší zhodnocovat své jmění a chystají se na pravděpodobný pokles příjmů v pokročilejším věku. V dobách mírné inflace kolem dvouprocentního cíle centrálních bank toho lze většinou dosáhnout téměř snadno. V éře dvouciferné inflace, která v posledních dvou letech zasáhla českou ekonomiku, to však už tak jednoduché není. A jaký recept na to funguje?

Odpověď je překvapivá: lehce překonat takto výraznou inflaci není téměř možné. Přesto v dlouhodobé perspektivě lze boj s inflací zvládnout, a to navzdory zmíněným výkyvům na trhu. Cesta k úspěchu se jmenuje pravidelné investování.


Čas hraje pro vás

Pravidelné investice využívají jedné důležité zbraně, která je pro poražení inflace téměř nutností. „Je jí čas, ten nejlépe pomáhá zhodnotit investované prostředky,“ uvedl zástupce ředitele privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra. V dlouhém čase lze využít hned několika pozitivních faktorů. Patří mezi ně jednak složený úrok, ale díky pravidelnosti se také rozkládá riziko spojené s cyklickým charakterem finančních trhů. „Tím, že kopírujete vývoj na trzích, využíváte jejich dlouhodobého růstu,“ dodal Koděra.

A data mu dávají zapravdu. Většina tradičních indexů, které odrážejí kondici jednotlivých ekonomik, v dlouhodobé perspektivě roste.

Čím delší je investiční horizont, tím vyšší je pravděpodobnost, že investice dosáhnou pozitivního zhodnocení. Na základě dat za posledních 20 let (do října 2022) je při investičním horizontu měsíc nebo rok pravděpodobnost ztráty přibližně 20-30%. V případě, že investor nechá své peníze pracovat 10 let a více, je pozitivní výnos téměř jistý.


Začít mladý

I proto je podle Romana Koděry důležité začít investovat co nejdříve. Ideálně hned po startu kariéry. V mládí navíc máme i několik výhod proti starším investorům.

„Čím jsme mladší, tím míváme vyšší sklon k riskování, a také máme větší možnost ovlivňovat to, jak se na našich investicích projeví právě dění na finančních trzích. S přibývajícím věkem tolerance k riziku většinou klesá, volatilita trhů se stává problémem, nikoli příležitostí. V tuto dobu volíme raději výnosově konzervativnější produkty s nižším rizikem, ale nabídka na trzích je pak stále omezenější,“ připomíná investiční odborník.

A kolik by bylo potřeba si měsíčně odkládat, aby byl člověk dobře připraven? 

„Stokoruna měsíčně je málo. To je 1 200 korun ročně, a i kdybyste to dělali 50 let, není to dostatečné. Stokoruna měsíčně by to mohla být jedině opravdu na začátku kariéry a smysl by měla v případě, že vás naučí disciplíně pravidelného investování a přemýšlení nad investicemi s dlouhým horizontem. Jinak bych doporučoval začít alespoň s tisícikorunou měsíčně. Když se vám podaří získat výnosnější zaměstnání nebo například získáte nějaké dědictví, je dobré v prvním případě zvýšit tu pravidelnou investici, v druhém případě reinvestovat zděděné prostředky,“ uzavírá Koděra.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.