CTP: Další dvouciferný růst zisku v 1Q24, výhled potvrzen

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Logistický developer CTP NV oznámil za 1. kvartál roku růst hrubého nájemního výnosu o 17,5 % r/r na 153,6 mil. EUR. Zdrojem růstu byl jednak organický růst nájemného u stávajících ploch o 5 % r/r, a to hlavně díky indexaci a obnově smluv, a dále příspěvek vlastního developmentu a akvizic. Společnost realizovala v 1Q pozitivní přecenění ploch o 166,7 mil. EUR, což však bylo cca o 20 % méně než před rokem, a upr. zisk na akcii (EPRA EPS) tak rostl o něco pomaleji než hrubé nájmy, a sice o 10,7 % r/r na 0,20 EUR. Management zopakoval výhled, že chce letos dosáhnout upr. zisku na akcii 0,80 – 0,82 EUR. Vzhledem k tomu, že kvartální zisk může během roku postupně růst, podle nás výsledek za 0,20 EUR za 1Q podporuje celoroční výhled. Čistá hodnota aktiv (NTA) na akcii činila na konci 1. kvartálu 16,5 EUR (+3,7 % r/r), což implikuje, že se akcie firmy nyní obchodují s cca 3% prémií vůči NTA.

Společnost měla na konci 1Q obsazenost ploch 93 % a během kvartálu pronajala dalších 336 tis. m2, čímž se celkové portfolio rozšířilo na 12 mil. m2. CTP má nyní rozestavěné další 2 mil. m2 ploch, z čehož většina má být dokončena v letošním roce, a má pozemky na development dalších 11 mil. m2 ploch. Šéf firmy Remon Vos uvedl, že firma nadále pociťuje silnou poptávku od nájemníků a že očekává další růst nájemného v příštích letech. Výsledky za 1Q podle nás podporují celoroční výhled a jsou v souladu s pokračujícím růstem společnosti. Hodnotíme je tak mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.