ČEZ: Vláda nebude požadovat vyšší dividendu

1-minutové čtení
J&T specialistaMluvčí ministerstva financí oznámila, že vláda nebude podávat protinávrh na valné hromadě ČEZu na výplatu vyšší dividendy oproti návrhu představenstva. Představenstvo navrhuje vyplatit 117 Kč na akcii (9,6% hrubý div. výnos), tedy 80 % očištěného zisku za minulý rok. Ministr financí Zbyněk Stanjura v dubnu prohlásil, že nevylučuje stejný scénář jako v minulém roce, tedy protinávrh na výplatu 100 % čistého zisku. Včerejší vyjádření je v kontextu velmi nízkého zadlužení ČEZu a snaze vlády snižovat schodek státního rozpočtu pro nás překvapivé a může souviset s dalším případnými kroky vlády směrem k restrukturalizaci či úplnému ovládnutí společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.