ČEZ: Vláda nebude požadovat vyšší dividendu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Mluvčí ministerstva financí oznámila, že vláda nebude podávat protinávrh na valné hromadě ČEZu na výplatu vyšší dividendy oproti návrhu představenstva. Představenstvo navrhuje vyplatit 117 Kč na akcii (9,6% hrubý div. výnos), tedy 80 % očištěného zisku za minulý rok. Ministr financí Zbyněk Stanjura v dubnu prohlásil, že nevylučuje stejný scénář jako v minulém roce, tedy protinávrh na výplatu 100 % čistého zisku. Včerejší vyjádření je v kontextu velmi nízkého zadlužení ČEZu a snaze vlády snižovat schodek státního rozpočtu pro nás překvapivé a může souviset s dalším případnými kroky vlády směrem k restrukturalizaci či úplnému ovládnutí společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.