Colt CZ: Obrat k růstu ve 2Q, výhled však mírně pod původní střední variantou

3-minutové čtení
J&T specialistaSpolečnost Colt CZ dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 1. polovinu roku. Tržby klesly meziročně o 2,7 % na 6,86 mld. Kč, což bylo nad očekáváním trhu a naším očekáváním (shodně 6,68 mld. Kč). Meziroční pokles byl tažen hlavně slabým prvním čtvrtletím, kdy byl v korekci americký komerční trh a zároveň bylo slabší načasování veřejných zakázek. Naopak ve 2. čtvrtletí již Colt CZ vykázal slušný meziroční růst o +10 % r/r (nad naším očekáváním +5 % r/r), podpořený mimo jiné objednávkou Kanady určenou pro Ukrajinu. Upr. zisk EBITDA dosáhl za 1H23 1,464 mld. Kč (-18,4 % r/r), mírně nad naším očekáváním 1,451 mld. Kč, ale pod očekáváním trhu 1,498 mld. Colt uvedl, že na ziskovost kromě poklesu tržeb dopadlo také posílení koruny vůči dolaru, neboť slabší tržby z USA po přepočtu do českých korun nejsou kompenzovány obdobně nižšími náklady (většina výroby je v ČR). V souladu se ziskem EBITDA se vyvíjel i provozní výsledek. Colt však reportoval výrazný zisk na finanční úrovni daný hlavně úrokovými výnosy ze swapů, což dokázalo dostat upr. čistý zisk do mírného růstu o 1,3 % r/r na 1,199 mld. Kč. Upr. čistý zisk na akcii pak kvůli mírnému nárůstu počtu akcií klesl o necelé procento na 34,6 Kč.

Management ve výhledu uvedl, že pokles z 1. poloviny roku by měl být vyrovnáván novými zakázkami pro veřejný sektor (mj. pro Dánsko), které skupina uzavřela a které jsou nad jejím původním plánem. Přesto vedení zúžilo výhled na celý rok na tržby 16,0 – 16,4 mld. Kč (+9,7 % až +12,4 % r/r) a upr. zisk EBITDA 3,2 – 3,4 mld. Kč (-4,9 % až +1 %). To je mírně pod původní střední variantou výhledu, která byla 16,1 – 16,5 mld. Kč na tržbách a 3,4 – 3,6 mld. Kč na zisku před odpisy. Zároveň je výhled mírně pod naším odhadem na zisk EBITDA v letošním roce 3,53 mld. Kč. Colt očekává letos kapitálové výdaje pouze ve výši 3 % tržeb (dlouhodobý výhled 5 %), což může tlumit dopad nižšího zisku EBITDA na cash flow. Celkově podle nás skupina Colt CZ prezentovala smíšené výsledky, které na jednu stranu ukazují konec poklesu z 1. kvartálu a obrat v trendu tržeb, ale výhled na zbytek roku je hlavně u zisku EBITDA opatrnější než původní střední varianta. Důvodem je podle nás hlavně dopad měnového kurzu na marži. Zprávu firmy tak hodnotíme mírně negativně. Colt CZ pořádá konf. hovor dnes v 10:30 SEČ.

 

mil. Kč1H23r/r1H22e1H23 Trhe1H23 J&T Banka
Tržby6 860,2-2,7%7 049,26 682,96 682,9
Upr. EBITDA1 464,2-18,4%1 794,71 498,01 451,6
EBITDA marže21,3%-4,2 pr.b.25,5%22,4%21,7%
Provozní výsledek924,7-29,1%1 303,6983,9919,7
Finanční výsledek427,4379,2%89,2-463,1
Upr. čistý zisk1 198,51,3%1 182,81 268,01 302,1
Upr. čistý zisk na akcii (Kč)34,6-0,9%34,9-37,5
Zdroj: Colt CZ, J&T Banka     

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.