Colt CZ: Obrat k růstu ve 2Q, výhled však mírně pod původní střední variantou

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Colt CZ dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 1. polovinu roku. Tržby klesly meziročně o 2,7 % na 6,86 mld. Kč, což bylo nad očekáváním trhu a naším očekáváním (shodně 6,68 mld. Kč). Meziroční pokles byl tažen hlavně slabým prvním čtvrtletím, kdy byl v korekci americký komerční trh a zároveň bylo slabší načasování veřejných zakázek. Naopak ve 2. čtvrtletí již Colt CZ vykázal slušný meziroční růst o +10 % r/r (nad naším očekáváním +5 % r/r), podpořený mimo jiné objednávkou Kanady určenou pro Ukrajinu. Upr. zisk EBITDA dosáhl za 1H23 1,464 mld. Kč (-18,4 % r/r), mírně nad naším očekáváním 1,451 mld. Kč, ale pod očekáváním trhu 1,498 mld. Colt uvedl, že na ziskovost kromě poklesu tržeb dopadlo také posílení koruny vůči dolaru, neboť slabší tržby z USA po přepočtu do českých korun nejsou kompenzovány obdobně nižšími náklady (většina výroby je v ČR). V souladu se ziskem EBITDA se vyvíjel i provozní výsledek. Colt však reportoval výrazný zisk na finanční úrovni daný hlavně úrokovými výnosy ze swapů, což dokázalo dostat upr. čistý zisk do mírného růstu o 1,3 % r/r na 1,199 mld. Kč. Upr. čistý zisk na akcii pak kvůli mírnému nárůstu počtu akcií klesl o necelé procento na 34,6 Kč.

Management ve výhledu uvedl, že pokles z 1. poloviny roku by měl být vyrovnáván novými zakázkami pro veřejný sektor (mj. pro Dánsko), které skupina uzavřela a které jsou nad jejím původním plánem. Přesto vedení zúžilo výhled na celý rok na tržby 16,0 – 16,4 mld. Kč (+9,7 % až +12,4 % r/r) a upr. zisk EBITDA 3,2 – 3,4 mld. Kč (-4,9 % až +1 %). To je mírně pod původní střední variantou výhledu, která byla 16,1 – 16,5 mld. Kč na tržbách a 3,4 – 3,6 mld. Kč na zisku před odpisy. Zároveň je výhled mírně pod naším odhadem na zisk EBITDA v letošním roce 3,53 mld. Kč. Colt očekává letos kapitálové výdaje pouze ve výši 3 % tržeb (dlouhodobý výhled 5 %), což může tlumit dopad nižšího zisku EBITDA na cash flow. Celkově podle nás skupina Colt CZ prezentovala smíšené výsledky, které na jednu stranu ukazují konec poklesu z 1. kvartálu a obrat v trendu tržeb, ale výhled na zbytek roku je hlavně u zisku EBITDA opatrnější než původní střední varianta. Důvodem je podle nás hlavně dopad měnového kurzu na marži. Zprávu firmy tak hodnotíme mírně negativně. Colt CZ pořádá konf. hovor dnes v 10:30 SEČ.

 

mil. Kč1H23r/r1H22e1H23 Trhe1H23 J&T Banka
Tržby6 860,2-2,7%7 049,26 682,96 682,9
Upr. EBITDA1 464,2-18,4%1 794,71 498,01 451,6
EBITDA marže21,3%-4,2 pr.b.25,5%22,4%21,7%
Provozní výsledek924,7-29,1%1 303,6983,9919,7
Finanční výsledek427,4379,2%89,2-463,1
Upr. čistý zisk1 198,51,3%1 182,81 268,01 302,1
Upr. čistý zisk na akcii (Kč)34,6-0,9%34,9-37,5
Zdroj: Colt CZ, J&T Banka     

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.