Podle Holuba z ČNB se blíží obrat ve vývoji inflace

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub v rozhovoru pro týdeník Respekt uvedl, že se blíží vrchol ve vývoji inflace. V nejbližších měsících by míru inflace měl ještě dál zvyšovat nárůst cen energií (elektřina, plyn) a inflace se může dostat k hranci 20 procent, ale postupně by se mělo projevit předchozí zvyšování sazeb ČNB. I tak vzhledem k tomuto očekávání Holub považuje za správné další zvyšování úrokových sazeb, byť asi menším tempem než v předchozích měsících. Jestli se však obměněná bankovní rada na dalším zasedání (4. srpna) na zvýšení sazeb dohodne, nedokáže Holub nyní vůbec odhadnout. Dále Holub obhajoval použití devizových intervencí ve prospěch koruny, které pomáhají překlenout současné období nejistoty. Holub uvedl, že nově složená bankovní rada bude muset zaujmout určitý postoj k dalšímu použití devizových intervencí. Podle Holuba by případné ukončení intervencí bez zvýšení sazeb nyní bylo velmi riskantním krokem.

Podle našeho názoru zvýšená inflace povede bankovní radu ČNB na následujících zasedáních (srpen, září) k diskuzi o dalším zvýšení sazeb (25-50 bodů). Současně očekáváme, že v dalších týdnech bude ČNB pokračovat v aktivních devizových intervencích s cílem minimálně stabilizovat kurz koruny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.