VIG: Management letos očekává zisk před zdaněním 700-750 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Pojišťovna VIG oznámila, že za první polovinu tohoto roku dosáhla zisku před zdaněním ve výši 460 mil. EUR, což je více jak dvojnásobek oproti stejnému období předchozího roku (212 mil. EUR). Za celý letošní rok pak management očekává zisk před zdaněním v rozmezí 700–750 mil. EUR, když druhá polovina roku bude negativně ovlivněna vyššími náklady na přírodní katastrofy (bouře, záplavy).  Kompletní výsledky za první polovinu tohoto roku společnost zveřejní 30. srpna. Management doposud vzhledem k nejistotě na trzích žádný celoroční výhled nezveřejňoval, oznámené rozpětí pak hodnotíme pozitivně. Takový výsledek by představoval na středu intervalu přibližně 30% meziroční nárůst. Nicméně pojišťovna nově reportuje podle standardů IFRS 9 a IFRS 17, a čísla za minulý rok tak budou ještě upravena podle této nové metodiky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.