Rozmohl se nám tady takový nešvar…

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin se jako portfolio manažer zabývá hledáním investičních příležitostí, tvorbou a zlepšováním investičního procesu, ale také čtením, psaním a dalšími činnosti s cílem zhodnotit prostředky klientů i JTFG.


Rozmohl se nám tady takový nešvar…
#Trendy#Fondy

Argumenty, proč investovat pasivně, se často točí okolo jednoho a toho samého bodu: „Který manažer je dlouhodobě schopný porazit index S&P 500.“ Tak si to pojďme trochu rozebrat.

Začneme tím, že S&P 500 index je opravdu pouze index a ten si nekoupíte. Je tedy potřeba koupit si fond, který je na tento index navázaný, a zde už začínají určité problémy. Kvůli evropské regulaci si ty největší ETF navázané na index nekoupíte, neboť nemají přeložen dokument zvaný KIID, bez kterého je u nás prodej fondu zakázán.

Když tuto první technickou překážku překonáte (nebo najdete obchodníka, který ji neřeší), zjistíte, že dané fondy jsou naceněny v dolarech, případně librách nebo eurech, čímž vás vystavují měnovému riziku. Riziku, které za vás aktivní fondy často odstraňují.

A pojďme dále. Koupí fondu kopírujícího S&P 500 máte 500 největších amerických firem dle tržní kapitalizace, ale pozor, váhy nejsou rovnoměrně nastaveny, a máte tak daleko více těch „větších“ firem než „menších“. Jinak řečeno více technologických firem. Srovnávat těchto 500 největších amerických (technologických) firem s aktivními fondy, které mají často úplně jiné zaměření, pak není košer, a to hned z několika důvodů.

Jak bylo zmíněno, s daným fondem je vaše investice svázána primárně s osudem dolaru, amerického kapitálového trhu a amerických technologií. Pokud věříte, že toto je pro vás nejlepší kombinace, směle do toho. Nicméně vy a manažer fondu můžete mít úplně jiný mandát.

Například chcete mít dividendové akcie, evropské akcie, čínské akcie, indické akcie, akcie malých společností, akcie výrobců zbraní, dluhopisy, komodity, domácí měnu a celou řadu dalších aktiv, které v indexu S&P 500 nenajdete. Všechny tyto mandáty mají úplně jiný rizikový, výnosový a likvidní profil, a je proto mimo mísu je srovnávat. Když to přeženu, je to jako říkat, že Usain Bolt je rychlejší sprinter než Michael Phelps, a úplně pominout, že se jedná o jiné disciplíny.

Co když mi vyhovuje mít více dluhopisů (plavání) než amerických akcií (sprintu)? Je relevantní srovnávat tyto dvě disciplíny pouze z pohledu času na 100 metrů (výnosu), tak jak to mnozí dělají? Jasně, že není. Obezřetný investor musí brát v potaz daleko více kritérií. Investování není tak přímočaré, aby se dalo destilovat do jednoho čísla, a tím pádem opravdu není na místě ho srovnávat na základě jednoho indexu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.