Nečekaně rekordní přebytky v roce 2020

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Rok 2020 bývá u ekonomických statistik spojen převážné s rekordy na negativní straně, tedy extrémními propady ekonomiky a ohromnými deficity rozpočtu, zatímco případné rekordní nárůsty se týkají jen počtu nezaměstnaných. Ovšem velkou výjimkou jsou statistiky vztahu české ekonomiky ke zbytku světa. Česká ekonomika za rok 2020 nečekaně zaznamená rekordní přebytek obchodní bilance a také rekordní přebytek celého běžného účtu a finančního účtu v rámci platební bilance. Což zní paradoxně ve světle výrazného propadu mezinárodního obchodu a ekonomik našich hlavních obchodních partnerů.


Vysvětlením není zlepšená výkonnost domácích exportérů, ale naopak propad domácí spotřeby a investic, který se odrazil v nižších dovozech. Zatím máme k dispozici údaje jen za 11 měsíců roku, ale vše směřuje k tomu, že přebytek obchodní bilance za rok 2020 se přiblíží hranici 270 miliard korun, což je asi 4,7 % HDP. Rok předtím to bylo o 35 mld. méně, v roce 2018 byl přebytek „jen“ 200 miliard. Objem exportů v první polovině roku prudce propadl, v druhé polovině roku došlo k oživení, ale stále celkový objem exportů za rok 2020 bude meziročně nižší o necelých 6 %. Ovšem objem dovozů klesl o více jak 7 % a bude nejnižší od roku 2016. Vedle nižší spotřeby a poklesu investic pomohl i propad cen ropy a dalších komodit.

Běžný účet platební bilance, který vedle pohybu zboží zahrnuje také bilanci služeb a další finanční toky, směřuje v případě české ekonomiky za rok 2020 k přebytku 170–180 mld. korun, což bude opět nejvyšší přebytek v historii. V roce 2019 běžný účet skončil naopak ve schodku 17 mld. korun. Za zlepšením běžného účtu stojí vedle vyššího přebytku zahraničního obchodu i zadržení dividend v české ekonomice, tedy jejich nevyplacení do zahraničí.

Pokud v letošním roce postupně dojde k normalizaci ekonomického a společenského vývoje u nás i ve světě, pravděpodobně to přinese zhoršení obchodní bilance a běžného účtu, a to i přesto, že exportéři třeba zažijí velmi dobrý rok. Důvodem bude, že odpadne řada mimořádných faktorů, které naopak v roce 2020 pomohly k rekordním přebytkům u toků mezi českou ekonomiku a zbytkem světa. I přes toto zhoršení si česká ekonomika zachová svoji makroekonomickou výhodu, tedy solidní přebytek obchodní bilance a relativně vyrovnaný běžný účet platební bilance.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.