Nepřehlížejte Private Equity, může to být cesta k zajímavým investičním příležitostem a lepší diverzifikaci

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Jakub KudýnNepřehlížejte Private Equity, může to být cesta k zajímavým investičním příležitostem a lepší diverzifikaci
#Trendy#Private Equity

Private Equity je segmentem investičního světa, který zůstává za oponou mainstreamové finanční sféry. Možná jste slyšeli o velkých investičních společnostech, jako jsou Blackstone nebo KKR, které se účastní velkých transakcí a pro své investory generují vysoké zhodnocení. V kontextu české investiční scény Private Equity představuje dosud ne plně využitý potenciál, který může obohatit portfolia místních investorů.


V jednom z předešlých článků jsem se zmínil o tom, jak velké instituce jako pojišťovny či státní investiční fondy přistupují k alokaci kapitálu. Dnes se chci více ponořit do jedné z klíčových složek jejich portfolií – Private Equity (PE). Jednoduše řečeno, PE je investiční strategie zaměřená na přímé investování do soukromých nebo veřejných společností, které se stávají soukromými. Cílem je zvýšit jejich hodnotu a pak je prodat za vyšší cenu.


Existuje několik způsobů, jak mohou investoři vstoupit do sféry PE. Jedním z nejčastějších způsobů jsou PE fondy, které shromažďují kapitál od více investorů a investují do různých soukromých společností. Další možností je přímá investice, kdy investor přímo investuje do cílové společnosti, což obvykle vyžaduje významné finanční zdroje a odborné znalosti. Existují také kótované PE společnosti, které umožňují malým investorům vstoupit do tohoto segmentu trhu prostřednictvím burzy. A konečně můžou investoři investovat do PE prostřednictvím fondu fondů, který se skládá z různých PE fondů, čímž se diverzifikuje riziko a zároveň umožňuje přístup k širšímu spektru investic.


Proč investovat

Jedním z hlavních důvodů, proč se investoři obracejí k PE, je možnost dosáhnout vyššího výnosu. Investováním do PE si vlastně kupujete vstupenku do VIP klubu soukromých společností, které jsou často skryty před běžnými investory. Může to být vše od inovativního start-upu s disruptivní technologií přes rodinnou firmu s dlouhou historií stability až po společnost potřebující restrukturalizaci, která nabízí možnost transformace a následného růstu. Z toho pak mohou plynout velmi zajímavé výnosy ať už skrze prodej, nebo IPO.


Dalším důvodem, proč by měli investoři zvážit PE, je možnost dosáhnout sofistikovanější diverzifikace svých investičních portfolií. Tradiční model rozložení investic, 60 % akcií a 40 % dluhopisů, dnes již řada správců aktiv považuje za překonaný. To ukázal i rok 2022, kdy tento typ alokace zaznamenal vysoké ztráty a rozproudil debaty o jeho nevyváženosti. Proto by investoři měli zvážit možnost rozšířit svá portfolia o alternativní investice, jako je PE. Například je možné, že pokud investoři alokují 10–30 % svých investičních prostředků do PE, mohou potenciálně dosáhnout vyšších výnosů při zachování stejné úrovně rizika jako u tradičního modelu 60/40. Alternativně mohou mít možnost dosáhnout stejných výnosů, ale s nižším rizikem. Samozřejmě jakoukoliv alokaci do PE je třeba pečlivě zvážit, s přihlédnutím k individuálním investičním cílům a úrovni tolerance rizika každého investora.


Pro koho je PE vhodné

PE je vhodné pro investory s delším investičním horizontem, ideálně v rozmezí 7 až 10 let, minimálně však 5 let. V České republice se často nabízí formou fondů pro kvalifikované investory. Toto může představovat značnou bariéru, jelikož počáteční investice často dosahuje minimálně jednoho milionu korun. Další investice může být nižší, ale tento prvotní finanční požadavek může mnohé investory odradit. Přitom velikost majetku nemusí nutně odrážet investiční znalosti jedince, a tak tento limit může být vnímán jako zbytečný.


Kromě toho je důležité zdůraznit, že investoři musí být připraveni a schopni nést potenciální dočasné ztráty, zvláště v počátečních stádiích investování do PE. Výkonnost PE často sleduje dynamiku podobnou tvaru písmene „J“. V raných fázích, kdy fond ještě vyhledává vhodné investiční příležitosti, může jeho výkonnost stagnovat, nebo dokonce klesat, částečně kvůli správcovským a manažerským poplatkům. Nicméně jakmile fond ukončí svou investiční fázi a začne se soustředit na zlepšování výkonnosti firem v jeho portfoliu, které následně prodává, výnosnost fondu se zpravidla zlepšuje.


Suma sumárum, PE může představovat atraktivní možnost pro investory hledající vyšší výnosy, přístup k unikátním příležitostem a diverzifikaci svého portfolia. Proto je škoda, že řada Čechů, jejichž majetek a portfolio by si to mohlo dovolit, tuto možnost investic přehlíží.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.