Pomoc domácí ekonomice

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Vláda  dle  premiéra  Andreje  Babiše  uvažuje  o  podpoře  pro  ekonomiku  ve  výši  až  1  bilion  korun.  Na  přímou pomoc by mělo směřovat až 100 mld. Kč (zhruba 2,0 % HDP). Uvažuje se o kompenzacích mezd, odpuštění odvodů, finančních injekcích či tzv. kurzarbeit. Dále se zvažuje dalších až 900 mld. Kč (17  %  HDP)  jako  záruky.  V  tomto  případě  by  stát  do  zmíněné  výše  fungoval  jako  ručitel  na  pravděpodobně přechodné financování.


Zvažovaná  pomoc  domácí  ekonomice  je  obdobná  programům,  které  nedávno  vyhlásily  jiné,  nejen  evropské  země  jako  Německo,  Francie,  Itálie,  Velká  Británie či  USA.  Zvažovaná  podpora  sice  zřejmě nezvrátí  krátkodobý  ekonomický  propad,  ale  pomůže  k  rychlejší  obnově  postižené  ekonomiky  a  k  uchování důvěry, která je pro fungování ekonomiky stěžejní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.