ČEZ: Vláda se dohodla na změně pravidel pro plynové a uhelné elektrárny

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Vláda se na včerejším zasedání dohodla na změně některých pravidel pro fungování plynových a uhelných elektráren. U plynových elektráren by se měl zjednodušit proces získání potřebných povolení při výstavbě a zároveň by tyto elektrárny mohly získat kapacitní platby, tedy platbu od státu za to, že jsou připraveny ke spuštění v případě potřeby. V případě uhelných elektráren by stát mohl získat pravomoc nařídit provozovateli uhelných elektráren pokračování provozu i v případě, že je tento provoz ztrátový. Vzniklé škody by byly následně hrazeny ze státního rozpočtu nebo rozpuštěny do cen elektřiny. Vláda v průběhu léta plánuje tyto obecné principy rozpracovat do formy zákonů, v případě kapacitních plateb musí zároveň získat souhlas Evropské komise. Z našeho pohledu se jedná o nastavení, které podobně funguje i v jiných evropských zemích, z pohledu provozovatelů elektráren včetně ČEZu to vnímáme mírně pozitivně. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.