PMČR: Mateřská společnost (PMI) zmiňuje růst tržního podílu v ČR ve zprávě za 4Q19

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris Int. ve svých výsledcích za 4Q19 zmínil Českou republiku z důvodu zvýšení tržního podílu, který je spojený s růstem tržeb. Opětovně je ČR zmiňováno ve smyslu lepšího prodejního mixu. Z daných informací nelze vyloučit, že se PMČR nadále dařilo. Jistou roli mohlo sehrát i předzásobení z důvodu růstu spotřební daně od tohoto roku. Informace považujeme za mírně pozitivní. Výsledky, které více odhalí faktický dopad do hospodaření společnosti, budou zveřejněny až s pozvánkou na valnou hromadu, tedy ke konci března. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.