VIG zveřejnila předběžná čísla za minulý rok

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pojišťovna včera po zavření trhu zveřejnila některá předběžná čísla za minulý rok. Zisk před zdaněním by měl dosáhnout 560 mil. EUR (+10 % r/r) a čistý zisk by měl být v rozmezí 460-470 mil. EUR (+22-25 % r/r). Z toho nám vychází, že čísla za samotné 4Q zahrnují pozitivní jednorázovou položku u daně z příjmů ve výši přibližně 50 mil. EUR. Z čeho tento jednorázový zisk pramení, pojišťovna neupřesnila. Výhled managementu počítal za minulý rok se ziskem před zdaněním nad úrovní předchozího roku (511 mil. EUR), nicméně vzhledem k výsledkům za prvních 9 měsíců roku (413 mil. EUR) již bylo výrazné překonání tohoto výhledu očekávané. Samotný výsledek před zdaněním za 4Q na úrovni 147 mil. EUR (+8 % r/r) pak pro nás není výraznějším překvapením, čistý zisk 148-158 mil. EUR je pak nad našimi odhady zásluhou zmíněného jednorázového vlivu. Management dále očekává návrh dividendy ve výši 1,25-1,4 EUR na akcii (4,9-5,5% hrubý dividendový výnos).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.