Kofola: Dokončení akvizice sadů na Šumpersku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Podle tiskové zprávy dokončila skupina Kofola ČeskoSlovensko akvizici jabloňových sadů na Šumpersku, kterou oznámila již v říjnu loňského roku. Kofola koupila od firmy Úsovsko, a.s. cca 57 hektarů jabloňových sadů na úpatí Nízkého Jeseníku. Hodnota transakce jsou nižší desítky milionů korun. Cílem akvizice je možnost vyrábět cidery značky F.H. Prager z vlastní produkce jablek a nemuset tak dovážet jablka z Anglie či Francie. Sady nyní nazvané Pragerovy sady Libina mají roční výnos cca 1000 tun jablek. Vzhledem k relativně menší velikosti transakce a jejímu již očekávanému dokončení hodnotíme zprávu neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.