O2 CR: Vláda navrhla dodatek ke státnímu rozpočtu, který nepočítá s příjmy z aukce nových kmitočtů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Vláda včera schválila dodatek k zákonu o státním rozpočtu, který mimo jiné nově nepočítá s příjmy z aukce nových kmitočtů určených pro sítě tzv. 5G (zhruba 7 mld. Kč). Vzhledem k současné situaci řešení následků šíření pandemie nového koronaviru se dají podobné odklady očekávat. Očekáváme, že dojde k odkladu zahájení aukce nových kmitočtů, které bylo aktuálně plánováno na konec prvního pololetí letošního roku. Informaci považujeme za neutrální, jelikož se jedná o technické odložení kvůli současné situaci. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.