Moneta: ČNB mírně zvýšila požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL)

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta oznámila, že ČNB stanovila nové požadavky na kapitál a způsobilé závazky (MREL), které musí banka splnit nejpozději do 31. prosince 2023. Celkový minimální požadavek na MREL se zvýší z 16,7 na 17,1 % z celkového objemu rizikové expozice. Spolu s bezpečnostní kapitálovou rezervou a proticyklickou rezervou se tak celkový regulatorní požadavek na kapitál zvýší postupně ze současných 16,5 % až na 22,1 % na konci roku 2023. Management dále udržuje dobrovolnou manažerskou rezervu ve výši 1 p.b. Růst kapitálových požadavků bank je očekávaný a banky budou stále ve větší míře v rámci povolených limitů vydávat AT1 (additional tier 1) či instrumenty Tier 2, které se do kapitálu započítávají, aby rostoucí požadavky neomezovaly schopnost vyplácet dividendy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.