CTP: Nabídku na převzetí Deutsche Industrie přijalo 83 % akcionářů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Developer logistických ploch CTP NV oznámil, že jeho nabídku na převzetí zatím přijalo 83,11 % akcionářů německé společnosti Deutsche Industrie. CTP nabídla převzetí v říjnu, a to buď za 17,12 EUR v hotovosti za každou akcii Deutsche Industrie, nebo za ekvivalent v podobě 1,25 nových akcií CTP. Nabídku CTP podpořil i management Deutsche Industrie, který zároveň během ledna oznámí stažení akcií společnosti z německé burzy. CTP chce skrze tuto akvizici vstoupit na německý logistický trh, na kterém měla doposud jen minimum aktivit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.