Makro: Schodek rozpočtu se prohloubil na 210 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci května v deficitu 210 mld. korun (-271 mld. v květnu 2023). Na příjmové straně pokračoval rychlý růst příjmů (9 % r/r), kdy rychle rostou všechny daňové příjmy (10 % r/r). Naopak výdaje byly stejné jako v loňském roce a to vede letos k nižšímu schodku rozpočtu. V letošním roce se neopakují některé mimořádné výdaje (dotace na energie). Průběžné výsledky rozpočtu zatím umožňují naplnit plán vlády letos hospodařit s deficitem 252 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.