PFNonwovens oznámilo odstoupení technického ředitele Klašky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Společnost PFNonwovens v pátek oznámila, že dlouholetý technický ředitel František Klaška odstoupí z rodinných důvodů z pozice představenstva a ze všech exekutivních pozic v rámci koncernu od 1. 5. 2020. Současně přejde do neexekutivní pozice v rámci koncernu. Novým členem představenstva bude jmenován aktuální ředitel sekce Senior Product Development a R&D Tonny Beer. Odchod Klašky vnímáme nepříznivě vzhledem k tomu, že právě technologický náskok společnosti vůči konkurenci, kterého byl strůjcem, byl vždy kladně hodnocen ze strany investorů. Samozřejmě však chápeme oznámené důvody jeho rozhodnutí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.