VIG: Výsledek nabídky odkupu dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
VIG zveřejnila výsledek nabídky odkupu jedné emise dluhopisů. Jedná se o dluhopisy v objemu 400 mil. EUR s kuponem 3,75 % splatné v roce 2046. Nabídku odkupu využili držitelé dluhopisů v celkovém objemu 185,6 mil. EUR. Cena odkupu je 97,1 % nominální hodnoty, což je víceméně na úrovni, kde se cena dluhopisů pohybovala v době oznámení nabídky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.