PFNonwovens: Růst kvartálních výsledků, potvrzení celoroční projekce

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
PFNonwovens (PFN) oznámí výsledky za 3Q18 zítra ráno. Od začátku roku účtuje PFN v Kč místo předchozích EUR. Výsledky a jejich srovnání tak budou zkresleny kurzem Kč/EUR. Předpokládáme, že vedení společnosti zopakuje cíle pro tento rok. EBITDA by měla být v rozmezí 1,22-1,38 mld. Kč. Naše projekce na 3Q18 a reportovaná hodnota za 1H18 odpovídají 72,1-81,6 % celoročního cíle. Naše kvartální projekce jsou v tabulce níže. Za růstem v meziročním srovnání jsou vyšší ceny polymerů, nižší personální náklady a absence negativního FX efektu.

 

tis. KčJ&T e3Q183Q17r/r
Tržby1 568 0001 452 6447,9%
EBITDA333 347267 54424,6%
   marže21,3%18,4%2,8pb
EBIT217 788151 86143,4%
   marže13,9%10,5%3,4pb
Čistý zisk162 60818 780766%

Zdroj: PFNonwovens, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.