Moneta: Informace z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. V rámci konferenčního hovoru k výsledkům za 3Q generální ředitel Tomáš Spurný uvedl, že vidí potenciál směrem nahoru o 4-5 % vůči střednědobému obchodnímu plánu banky. Na jednu stranu působí pozitivně vyšší růst úrokových sazeb, na druhou stranu však vidí tlaky na straně nákladů. Další nejistota je spojená s nízkou proočkovaností a možnými dalšími dopady pandemie Covid-19, vysokých cen energií a zvyšujících se nákladů na financování na rizikové náklady v korporátním segmentu. Aktualizovaný střednědobý výhled banka zveřejní v únoru příštího roku. Ohledně možného odkupu akcií Spurný řekl, že se banka chce chovat zodpovědně a preferuje výplatu dividend, z kterých jsou generovány daně do státního rozpočtu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.