Allwyn International: Předběžná čísla za 1Q

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Allwyn International zveřejnil některá předběžná data k hospodaření za 1Q 2024. Hrubé výhry by měl být v rozmezí 2 000 – 2 050 mil. EUR (+27 % r/r na středu intervalu) a očištěná EBITDA 355 – 365 mil. EUR (+4 % r/r). Poměr čistého dluhu k EBITDA pak dosahoval ke konci kvartálu 2,0 – 2,1x (1,6x na konci roku 2023). Investiční náklady (CAPEX) výrazně vzrostly na 45 mil. EUR (24,5 mil. v 1Q 2023) především v souvislosti s investicemi do loterie ve Velké Británii. Kompletní výsledky za první kvartál společnost zveřejní 7. června.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.