Colt CZ: Společnost dokončila převzetí Sellier & Bellot

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Colt CZ včera oznámila, že dokončila převzetí českého výrobce munice pro ruční zbraně Sellier & Bellot. Firmě se podařilo dokončit převzetí před dříve indikovaným termínem 30. 6. 2024, což indikuje rychlé získání zbývajících regulatorních souhlasů. Colt CZ získal Sellier & Bellot za kombinaci peněžního plnění 350 mil. USD a akciové složky 13 476 440 nových akcií. Celková cena činí 703 mil. USD, tj. 16,0 mld. Kč. Dosavadní majitel Sellier & Bellot, společnost CBC Europe, tak nabyl 27,71% podíl na základním kapitálu Colt CZ a stal se tak druhým největším akcionářem. Colt CZ tak již od 16. 5. 2024 účetně konsoliduje Sellier & Bellot. Colt očekává, že gen. ředitel Sellier & Bellot Radek Musil zasedne v představenstvu firmy a zástupce CBC Europe v její dozorčí radě. Emisí 13,5 mil. nových akcií vzrostl celkový počet akcií Colt CZ z 35,2 mil. na 48,6 mil. kusů. Dokončení akvizice před plánovaným termínem hodnotíme mírně pozitivně pro akcie firmy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.