ČEZ: Inven Capital prodává podíl v izraelském start-upu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Investiční fond Inven Capital, který patří pod skupinu ČEZ, prodává podíl v izraelské společnosti Driivz. Podrobnosti k transakci nebyly zveřejněny ani při nákupu podílu v roce 2018 a ani nyní při prodeji. Zisk se podle samotného fondu pohybuje ve stovkách procent. Z pohledu konsolidovaných čísel nejsou investice Inven Capital příliš významnou položkou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.