Sazka Group: Konsolidovaná EBITDA za minulý rok vzrostla o 17 %

1-minutové čtení
J&T specialista


Sazka Group dosáhla za minulý rok 6% růst hrubých výher na 1,9 mld. EUR. Provozní zisk EBITDA pak vzrostla o 17 % na 592 mil. EUR a byla meziročně vyšší ve všech zemích a segmentech

Sazka Group dosáhla za minulý rok 6% růst hrubých výher na 1,9 mld. EUR. Provozní zisk EBITDA pak vzrostla o 17 % na 592 mil. EUR a byla meziročně vyšší ve všech zemích a segmentech. Na konsolidované bázi byla zadluženost společnosti ke konci roku (pro-rata čistý dlulh / očištěná EBITDA) na úrovni 2,9x. K současnému vývoji společnost uvedla, že opatření vztahující se k pandemii koronaviru měly různý dopad v jednotlivých zemích a segmentech, k výraznému narušení kontinuity činnosti na úrovni skupiny nicméně nedošlo. V současné době se již postupně uvolňují omezení vztahující se k prodejní síti. Ke konci března měla společnost hotovost ve výši přibližně 100 mil. EUR. Očekáváme, že s uvolňováním restrikcí bude zájem o loterie a kurzové sázky rychle narůstat a vrátí se k předchozím úrovním poměrně rychle.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.